Sociedades Participadas

 

Entre os fins de Unixest figuran os relativos á participación da Sociedade nos proxectos e iniciativas emprendedoras que interesen á Universidade.

Para o cumprimento deste obxectivo fundacional, a Universidade trasladou todas as participacións en compañías mercantís ao activo de Unixest, e decidiu que a creación ou participación en novas compañías se leve a cabo dende a propia Sociedade Xestora.

Deste xeito, na actualidade a carteira de participacións de Unixest se compón das seguintes sociedades:
Diagrama Sociedades Participadas